Aktualnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Asystent / Młodszy Specjalista - Biuro Administracji
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: AMS/BA/PARP/2022
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

Pomoc w prowadzeniu archiwum zakładowego, w tym m.in:

 • uzgadnianie z pracownikami komórek organizacyjnych terminów oraz ilości przejmowanych dokumentów;
 • przyjmowanie dokumentów do archiwum zakładowego od pracowników komórek organizacyjnych;
 • weryfikacja zgodności spisów zdawczo-odbiorczych z aktami przekazywanymi przez pracowników;
 • techniczne przygotowanie dokumentacji do przekazania w tym zakładanie plomb i przekazanie dokumentacji do archiwum zewnętrznego;
 • koordynacja dostaw materiałów (pudła, plomby, kody kreskowe) z archiwum zewnętrznego zgodnie z potrzebami archiwum i zgłoszeniami komórek organizacyjnych;
 • porządkowanie dokumentacji w zasobie archiwum;
 • porządkowanie archiwum po dostawach i odbiorach dokumentacji w tym wykonywanie pomiarów temperatury i wilgotności powietrza, sygnalizowanie w przypadku wykrytych nieprawidłowości;
 • wypożyczanie dokumentacji z archiwum zakładowego oraz zwracanie akt do zasobów archiwalnych;
 • prowadzenie rejestru wypożyczeń oraz innych środków ewidencyjnych archiwum;
 • przyjmowanie wypożyczonych akt i odkładnie ich na regał lub do pudła;
 • przygotowanie akt kategorii A do przekazania do archiwum państwowego;
 • przygotowywanie informacji, opinii oraz zestawień w zakresie funkcjonowania archiwum zakładowego i firmy archiwizacyjnej.
Wymagania:

Konieczne:

 • Wykształcenie: min. średnie
 • Poziom znajomości zagadnień z zakresu obsługi magazynu: min. 6 miesięcy
 • Poziom znajomości języka obcego: dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • Poziom obsługi programów komputerowych: podstawowa znajomość Excel 2010 lub wyższy
 • Inne: bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, skrupulatność

Atutem będzie:

 • Podstawowa wiedza z zakresu przepisów Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Oferujemy:
 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę na czas określony za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej,
 • Regulaminową premię kwartalną,
 • Możliwość skorzystania z dofinansowania do prywatnej opieki medycznej,
 • Możliwość skorzystania z karty multisport,
 • Dostęp do szkoleń specjalistycznych,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
 • Pracę w doskonałej lokalizacji w centrum miasta,
 • Możliwość pracy w systemie hybrydowym,
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy i współpracy w zespole.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania a także o możliwości wycofania zgody”.
APLIKUJ TERAZ