TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, od ponad 10 lat zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego, w szczególności w rekrutacji specjalistów IT.
Dla naszego Klienta, polskiej firmy tworzącej produkty związane z cyfrowym procesem interakcji pomiędzy sprzedającym i kupującym, takie jak płatności mobilne, elektroniczny paragon czy digital check-out. Produkty mają zapewnić dostępność w kanale tradycyjnym jak i w e-commerce, oferując spójny model obsługi dla Klienta.
Architect/ Senior Backend Engineer (Node.js)
MIASTO Warszawa
Nr ref.: 46880#21040006
Zakres obowiązków:
 • Rozwój aplikacji backendowej
 • Inspirowanie zespołu do ciągłej poprawy kodu i procesów
 • Dokumentowanie pracy
 • Określanie i wdrażanie bezpiecznej i skalowalnej architektury systemu identyfikując najważniejsze trendy i narzędzia które pomogą efektywnie osiągać cele biznesowe
 • Programowanie i code-review z dbałością o jakość
 • Kontrybucja do architektury integracji systemów z zewnętrznymi partnerami i rozwiązywanie bieżących problemów wokół aplikacji i integracji
 • Wsparcie innych członków zespołu

Stack:

 • REST API, kolejki, websockets, MongoDB, Elasticsearch, Kubernetes
Wymagania:
 • Doświadczenie jako inżynier oprogramowania (5+ lat)
 • Doświadczenie w rozwoju aplikacji opartych o node.js/Typescript (3+ lat)
 • Komfort pracy w środowisku bazodanowym i solidna wiedza w zakresie przynajmniej jednego rozwiązania spośród: MongoDB (preferowana), Redis, Elasticsearch, PostgreSQL
 • Umiejętność pisania czystego kodu, w zgodzie z TDD i piramidą testów
 • Solidność, skrupulatność, zaangażowanie i komunikatywność
 • Samodzielne, krytyczne i analityczne myślenie, umiejętność wczucia się w użytkownika aplikacji
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji


Dodatkowe atuty:

 • Dodatkowe doświadczenie w pracy w innych językach
 • Praktyczna znajomość wzorców architektonicznych, np. Event Sourcing, CQRS
 • Doświadczenie w pracy z projektowaniem i utrzymaniem systemów o wysokiej dostępności
 • Zainteresowanie zagadnieniami DevOps (znajomość dobrych praktyk i narzędzi CI/CD, doświadczenie w pracy z Kubernetes/AKS, logowaniem i monitorowaniem)
 • Doświadczenie, zainteresowanie branżą finansową
 • Doświadczenie w pracy z usługami PaaS w chmurze MS Azure (Application Gateway, Service Bus, AKS, Key Vault, Blob storage)
 • Doświadczenie w projektowaniu rozwiązań wykorzystujących komunikację po protokole WebSocket
 • Doświadczenie w pracy w metodykach zwinnych
 • Znajomość wybranych rozwiązań z ekosystemu CNCF (Helm, Ambassador, nats.io)
Oferujemy:
 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności 110-150 PLN netto (B2B)
 • Realny wpływ na proces wytwarzania produktu i development
 • Niezbędny sprzęt (laptop win/mac, akcesoria, monitor)
 • Elastyczny styl pracy - zdalnie lub z biura w Warszawie (post-COVID)
 • Wsparcie w rozwoju (dostęp do kursów i książek online, konferencje i szkolenia)
 • Bonus 200% stawki godzinowej dodany do pierwszej wypłaty za godziny spędzone na zadaniu rekrutacyjnym
 • Team-building zdalnie lub on-site w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej
 • Inne benefity do negocjacji
W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997r Dz. Ust. Nr 133 poz. 883" Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/iż administratorem moich danych jest TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.
TeamQuest został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 11118

APLIKUJ TERAZ