Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144 poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty ds. magazynowych


Specjalista ds. magazynowych

Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki


Główne zadania:

 • dbanie o należyty stan nieruchomości magazynowych,
 • terminowe zlecanie i nadzór nad okresowymi przeglądami technicznymi obiektów magazynowych, prowadzenie rejestru zaleceń, dokumentacji Urzędu Dozoru Technicznego oraz innej  dokumentacji technicznej,
 • prowadzenie gospodarki materiałowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • zakup części, urządzeń, maszyn oraz produktów naftowych,
 • odpowiedzialność materialna za powierzone mienie,
 • należyta gospodarka odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi,
 • zapewnienie właściwego obiegu i prawidłowego wypełniania dokumentów magazynowych oraz ich przechowywania,
 • monitorowanie stanów magazynowych, dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania bazy,
 • przeprowadzanie okresowych konserwacji urządzeń (dystrybutory, czytniki, naczynia pomiarowe, zbiorniki paliwowe).
 • wystawianie faktur sprzedażowych, materiałów, części, produktów naftowych i usług usługobiorcom zewnętrznym
 • realizacja zadań administracyjno – biurowych w zakresie eksploatacji i konserwacji budynków, przygotowywanie pism, prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji administracyjnej,
 • nadzór nad realizowanymi, we własnym zakresie lub przez podmioty zewnętrzne, naprawami i remontami,
 • realizacja zakupów materiałowych koniecznych do wykonania prac konserwacyjnych, remontowych i inwestycyjnych,
 • planowanie potrzeb remontowych i inwestycyjnych w administrowanych obiektach,
 • prowadzenie postępowań zakupowych,
 • współpraca przy bieżącej obsłudze najemców,
 • zgłaszanie i rozliczanie szkód ubezpieczeniowych,
 • przygotowywanie raportów, dokumentów i analiz na potrzeby przełożonych,

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie (preferowany profil techniczny),
 • minimum 2 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe (w obszarze gospodarki magazynowej i obrotu częściami do pojazdów mechanicznych),
 • doświadczenie w ofertowaniu prac technicznych,
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office; w szczególności Excel, Word,
 • mobilność i dyspozycyjność,
 • ważne prawo jazdy kat. B,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętność budowania i utrzymywania relacji,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dokładność, terminowość, sumienność oraz rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • samodzielność, odpowiedzialność, chęć zdobywania nowej wiedzy, komunikatywność,
 • umiejętność ustalania priorytetów.

Mile widziane

 • wiedza z zakresu napraw i obsługi autobusów,
 • umiejętność kosztorysowania naprawy pojazdów samochodowych oraz weryfikacji i rozliczania szkód komunikacyjnych,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • ciekawą, odpowiedzialną i rozwojową pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • niezbędne narzędzia pracy (komputer, telefon),
 • możliwość rozwoju kompetencji poprzez dofinansowanie szkoleń, a także awansu w ramach struktury firmy,
 • możliwość rozwoju umiejętności zawodowych.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)
APLIKUJ TERAZ