Ogłoszenie numer: 6011325, z dnia 2021-11-15

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Kierownik w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: K/DRK/11/21

 

Opis stanowiska

Główne zadania:

Nadzór nad działaniami Sekcji, do zadań której należy:

 • W zakresie PO WER - działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (typ 1,2 i 3), działanie 2.21 Poprawa zarządzania rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (typ 1,3,4,5,6):
  • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o płatność oraz rekomendowanie płatności;
  • monitorowanie realizacji projektów;
  • akceptacja materiałów szkoleniowych, strategii i innych produktów powstałych w wyniku realizacji projektów;
  • weryfikacja i zatwierdzanie zmian zgłaszanych przez beneficjentów do umów o dofinansowanie projektów.
 • Uczestnictwo w rozpatrywaniu środków odwoławczych składanych przez wnioskodawców w ramach DRK.
 • Przygotowanie informacji w zakresie planów i sprawozdań z realizowanych zadań.
 • Wprowadzanie danych do systemów informatycznych.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe;
 • 4 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z funduszami europejskimi;
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację;
 • praktyczna umiejętność zarządzania zespołem w tym motywowania pracowników, planowania pracy, delegowania uprawnień oraz rozliczania zadań;
 • umiejętność szybkiego budowania relacji ze współpracownikami;
 • orientacja na rezultat.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • preferowane kierunki studiów: ekonomia, zarządzanie;
 • 2 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika projektu;
 • praktyczna wiedza dotycząca zarządzania projektami;
 • minimum 2 lata doświadczenia w realizacji projektów w obszarze kontraktacji lub certyfikacji finansowanych ze środków EFS;
 • doświadczenie w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • skrupulatność i konsekwencja w działaniu.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ